Transparent Redovisning

Ökade medlemskrav för transparent redovisning

Vårdföretagarna inför nya medlemskrav för transparens och öppenhet. Kraven gäller bland annat redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Syftet är att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemsföretagen.

Privata företag är viktiga för vård- och omsorgsbranschens utveckling och genom detta initiativ vill vi stärka förtroendet för våra medlemsföretag och den privata vård- och omsorgsbranschen. 

Vad innebär de nya kraven?

Att Vårdföretagarnas medlemsföretag har en god transparens och öppenhet bidrar till ett ökat förtroende för företagen. Att ha en enkel och tillgänglig redovisning kring sitt företag höjer också tilliten för företaget hos beställare och kunder.

Kontaktinformation

Feel Well Varberg AB
box 1005
432 13 Varberg

Telefon: 070-330 17 21 (Jennie) , 070-250 99 63 (Carl-Oskar)

Mail: info@feelwell.nu

Kvalitet

Kvalitetsregister finns inte idag för assistansbolag, men Feel Well har sedan tidigare tillstånd från Socialstyrelsen och numera även från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva personlig
assistans enligt 9§ 2 LSS från 2011-11-07.

Personal på företaget
Antal anställda

Feel Well har lite drygt 110 medarbetare som är anställda på hel eller deltid.

Kollektivavtal

Våra personliga assistenter har kollektivavtal Branch G mellan Vårdföretagarna och Kommunal.

Tjänstemännen har kollektivavtal Bransch E mellan Vårdföretagarna och Vision.

Styrelseinformation & ekonomi

Ägare och styrelse

Feel Well – Varberg AB

Organisationsnummer: 556773-8090

Bolagsform: Aktiebolag

VD: Jennie Nilsson

Verksamhetsansvarig: Carl-Oskar Nilsson

Styrelse samt företagsledning: Jennie Nilsson, Inga Nilsson, Carl-Oskar Nilsson

Ägare: Inga Nilsson, Jennie Nilsson, Carl-Oskar Nilsson

Säte: Varberg

Ekonomi:
Alla bolag