Vår vision.


Vår vision är att var och en efter sin egen förmåga
ska kunna leva ett så "normalt" liv som möjligt genom att:

Du ska kunna vara delaktig i samhället.

Du ska kunna utöva de fritidsaktiviteter som du brinner för.

Du ska kunna resa, se och uppleva platser och länder precis
som alla andra.

Du ska också själv få bestämma över din vardag och ditt liv.

Vår vision är att kunna stötta dig på det sätt som är bäst för dig,
så att du får möjligheten att leva så som du vill.