Transparent redovisning.

Ökade medlemskrav för transparent redovisning
 
Vårdföretagarna inför nya medlemskrav för transparens och öppenhet. Kraven gäller bland annat redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Syftet är att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemsföretagen.
Privata företag är viktiga för vård- och omsorgsbranschens utveckling och genom detta initiativ vill vi stärka förtroendet för våra medlemsföretag och den privata vård- och omsorgsbranschen. 
 
Vad innebär de nya kraven?
Att Vårdföretagarnas medlemsföretag har en god transparens och öppenhet bidrar till ett ökat förtroende för företagen. Att ha en enkel och tillgänglig redovisning kring sitt företag höjer också tilliten för företaget hos beställare och kunder.
 
 
Kontaktinformation
Feel Well Varberg AB
box 144
432 23 Varberg
Telefon: 0340-13060
Mail: info@feelwell.nu
 
 
Kvalitet
Kvalitetsregister finns inte idag för assistansbolag, men Feel Well har tillstånd från Socialstyrelsen / inspektionen för vård och omsorg att bedriva personlig
assistans enligt 9§ 2 LSS från 2011-11-07.
 
 
Personal på företaget
Antal anställda
Feel Well har lite drygt 140 medarbetare som är anställda på hel eller deltid.
 
 
Kollektivavtal
Våra personliga assistenter har kollektivavtal Branch G mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Tjänstemännen har kollektivavtal Bransch E mellan Vårdföretagarna och Vision.
 
 
 
Styrelseinformation & ekonomi
Ägare och styrelse
Feel Well - Varberg AB
Organisationsnummer: 556773-8090
 
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Tommy Nilsson
Styrelse samt företagsledning: Tommy Nilsson, Inga Nilsson
 
Ägare: Tommy Nilsson
 
Säte: Varberg
 
Ekonomi